ธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลัก

 1. System Integration Service - การติดตั้งระบบครบวงจร เน้นในเรื่อง Turn Key Solution โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 > จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

 > จำหน่าย , ติดตั้ง , ปรึกษาระบบ Network รวมทั้ง Software , Hardware ที่เกี่ยวข้อง

 > จำหน่าย , ติดตั้ง, ปรึกษาระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณฺ์ที่เกี่ยวข้อง

 > ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์(Wiring)

 > พัฒนาระบบ Web Application ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

 > ปรึกษาด้านระบบ Helpdesk,DRP (แผนกู้คืนระบบ) , Desktop management

2. System Support ให้บริการ IT Outsourcing (H/W,S/W,Network) ดังนี้

> ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครื่อข่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อดังนี้

>> Corrective Maintenance บริการบำรุงรักษา,ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เชิงแก้ไข

>> Preventive Maintenance บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ก่อนเครื่องจะเสีย)

3. ให้บริการเช่า , เช่าซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ,Printer , Server ,  Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

4. ให้บริการด้านการวางแผน ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ และรับวางระบบงานด้านศูนย์สารสนเทศ 

    โดยพร้อมออกแบบระบบ จัดสร้างศูนย์สารสนเทศ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ สาย

    สัญญาณ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ

Visitors: 138,713