เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท ฯ

บริษัท ดี เอ็กซ์ พี(ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2537 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น)  บริษัท ฯเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า บริษัท ฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละส่วนของการให้บริการ และมีศักยภาพในการดูแลลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพ และมีมาตราฐาน การบริการของ บริษัท ฯ สามารถให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจร (Turn Key Solution) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้

1. จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้ง Hardware , Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

2. จำหน่าย,ติดตั้ง,และรับปรึกษาระบบ Network (LAN,WAN) รวมทั้ง Software และ Hardware ที่เกี่ยวข้อง

3. จำหน่าย,ติดตั้งและบริการบำรุงรักษา ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV)

4. ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (PC,Printer,Server,Network )และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ (Preventive,Correct Maintenance) รวมทั้ง Software,OSของระบบต่างๆ  

วิสัยทัศน์        

> บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความได้เปรียบในเชิงธุรกิจให้กับลูกค้า โดยมีหลักกการทำงานแบบมืออาชีพ และความเป็น PartnerShip กับลูกค้าในระยะยาว

DXP เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจของท่าน

1. บริษัท ฯ มีบุคลากร และกรบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2. มีประสบการณ์ด้าน IT โดยเฉลี่ย 15 ปีในองค์กรและโครงการขนาดใหญ่

3. เจ้าหน้าที่ได้รับการ Training อย่างมีประสิทธิ์ภาพโดยได้รับ Certified จาก....

- Cisco Certified Network Associate (CCNA)

- Cisco Certified Network Professional (CCNP)

- Microsoft Certified System Engineer (MCSE)

4. การทำงานมีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) และมึ System Assurance ทุกขั่นตอนสำคัญ

5. ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยการลงทุนที่ยุติธรรม

6. การทำงานเป็นลักษณะ One Stop Service

จุดแข็งของบริษัท ฯ         

1. มีศูนย์บริการและมีบริการนอกสถานที่ทั้ง กทม,ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน                       

2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและผ่านการฝึกอบรมอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

3. บริษัท ฯ มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

4. บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับ 7 วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. หลีกเลี่ยงการลงทุนที่สูง

2. หลีกเลี่ยงปัญหาด้านเทคนิค

3. ลดการจัดการทางด้านเทคโนโลยี

4. ลดการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

5. ควบคุมทางด้านคุณภาพได้

6. มึความยืดหยุ่นสูง .

                                                                                                                     

Visitors: 137,650