ประสบการณ์

1.จัดเตรียมติดตั้งระบบ Netwok ให้กับ บริษัท เอกชนและโรงงาน

2.สำรวจจัดเตรียมติดตั้งระบบ Cabling ให้กับบริษัท เอกชนและโรงงาน

3.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ  Server  IBM RS/6000 , AIX ให้กับหน่วยงาน ราชการและเอกชน

4.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ Server SUN , Solaris ให้กับหน่วยงานราชการ,เอกชนและมหาวิทยาลัย

5 ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ HP-Unix ,Tru64 ให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

6.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ Server IBM AS/400 ให้กับลูกค้าธนาคาร

7.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ Sever HP , DELL, ACER ,IBM ให้กับหน่วย   งานราชการและเอกชน

8.ดูแลระบบ Network ขนาดใหญ่ อาทิเช่น Cisco,3COM,SMC, Acatel และอุปกรณ์ Network ชั้นนำอื่นๆให้กับราชการ,เอกชนและธนาคาร ทั้ง กทม และต่างจังหวัด

9 ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปี สำหรับ กล้องวงจรปิด (CCTV)ให้กับธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ และบริษัท เอกชน

10.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรายปีสำหรับเครื่อง PC,Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานราชการ,เอกชนและมหาวิทยาลัย

11.จำหน่ายระบบ Server (IBM , HP, DELL) และติดตั้งระบบ Network ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

12.ให้เช่าเครื่อง PC, Server ,Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

Visitors: 137,650