ทำไมถึงเลือก DXP ?

1. บริษัท ฯ มีบุคลากร กระบวนการทำงานและเทคโนโลยีจะรองรับความต้องการของลูกค้าได้

2. มีประสบการณ์ด้าน IT โดยเฉลี่ย15 ปี ในองค์กรและโครงการขนาดใหญ่

3. เจ้าหน้าที่ได้รับการ Training อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับ Certified จาก

    Cisco Certified Network Associate (CCNA)

    Cisco Certified Network Professional (CCNP)

    Microsoft Certified System Engineer (MCSE)

4. บริษัท ฯ เน้นการทำงานให้มีความยืดหยุ่นสูง Flexible และมีการทำ Quality และ System Assurance ทุกขั้นตอนสำคัญ

5. บริษัท ฯ ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ด้วยการลงทุนที่มีราคายุติธรรมต่อลูกค้า

6. การทำงานเป็นลักษณะ One Stop Service

Visitors: 137,650