จุดแข็งของบริษัท ฯ

1. มีศูนย์บริการและมีบริการนอกสถานที่ทั้ง กทม,ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน                       

2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและผ่านการฝึกอบรมอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

3. บริษัท ฯ มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

4. บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับ 7 วัน

Visitors: 137,650